مجوزها

آموزشگاه زبان انگلیسی فروغ پردیس تبریز  دارای مجوز رسمی فعالیت از سازمان آموزش و پرورش استان به شمارۀ 5295/310 برای واحد برادران و 9815/310 برای واحد خواهران می باشد.

این آموزشگاه ، همچنین دارای مجوز رسمی فعالیت از ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به شمارۀ  3137 بنام موسسه فرهنگی هنری فروغ پردیس پویان می باشد.

  • کلیه حقوق و محتوای سایت متعلق به آموزشگاه زبان انگلیسی فروغ پردیس می باشد.1395