کلاس ها

ترمیک : به سه نوع مختلف روزهای فرد (یکشنبه و سه شنبه ها) - روز های زوج (شنبه و چهارشنبه ها) و دوشنبه ، پنجشنبه ها در 16 جلسۀ 105 دقیقه ای ، به همراه جلسات فیلم برگزار می گردد.

فشرده : سه روز در هفته در 16 جلسۀ سه ساعته در مدت 6 ماه به همراه کلاس فیلم برگزار می شود.

IELTS : بصورت دو روز در هفته، در چهار ترم ، هر ترم 18 جلسه ای و هر جلسه 1/5 ساعته برگزار می گردد.

 TOEFL : بصورت دو روز در هفته، در چهار ترم ، هر ترم 18 جلسه ای و هر جلسه 1/5 ساعته برگزار می گردد.

Talk Show : بصورت دو روز در هفته،  هر جلسه 105 دقیقه و بحث آزاد در موضوعات مختلف برگزار می گردد.

جمعه : این کلاس ها جمعه ها دو جلسه پشت سر هم به مدت 3 ساعت مخصوص شاغلین و افرادی که در طول هفته امکان شرکت در کلاس ها را ندارند برگزار می شود.


  • کلیه حقوق و محتوای سایت متعلق به آموزشگاه زبان انگلیسی فروغ پردیس می باشد.1395