Sweeties

 خردسالان


 
       

    
مجموعۀ فوق به آموزش لغات و عبارات کوتاه انگلیسی پرداخته  و از ویژگی های آن می توان آموزش پایه زبان ، طرز بیان و تلفظ صحیح  و همچنین درک واژگان و آواهای اولیه انگلیسی به همراه سرودهای شاد و جذاب انگلیسی اشاره کرد.

 

  • کلیه حقوق و محتوای سایت متعلق به آموزشگاه زبان انگلیسی فروغ پردیس می باشد.1395